Governance

Het KpVV-programma wordt aangestuurd door een Programmaraad en een Stuurgroep onder de naam Ambtelijk KpVV-overleg (AKO).

In de Programmaraad zitten mensen als vertegenwoordiger van diverse klanten en stakeholders zoals gemeenten, provincies, vervoerregio’s, adviesbureaus en het onderwijs. Het AKO bestaat uit vertegenwoordigers van de financiers van het programma: de provincies en de vervoerregio’s.Het besluitvormingsproces voor de invulling van het jaarprogramma is als volgt:
  • Het jaarprogramma wordt jaarlijks in het najaar bestuurlijk vastgesteld in het overleg van provincies en vervoerregio’s het BAC+.
  • De projectvoorstellen worden vervolgens uitgewerkt en door CROW ingebracht in de Programmaraad (PR) van het KpVV-programma. De Programmaraad geeft een advies aan het Ambtelijk kpVV-overleg (AKO), gericht op de inhoudelijke kwaliteit en relevantie van het projectvoorstel.
  • Het AKO stelt vervolgens de projecten vast met bijbehorend budget.

 
© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven