Over KpVV

Het KpVV-programma ontwikkelt collectieve kennis voor de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit.


Het belang van CROW-KpVV
Onder de vlag van CROW wordt een aantal grotere programma’s uitgevoerd. Eén daarvan betreft het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV).

Doel van dit programma is om door middel van kennis bij te dragen aan de kennisbehoefte van de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit. Het programma ontwikkelt kennis die ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en dat gebeurt op drie manieren:

  • zelf uitvoeren van projecten (de uitvoering vindt plaats door kenniswerkers van CROW);
  • de activiteiten dragen  bij aan projecten die elders of in samenwerking worden uitgevoerd;
  • de uitvoering wordt uitbesteed aan de markt.

De projecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennisproducten of op kennisontwikkeling en – uitwisseling (bv communities). De kennisproducten en – diensten worden gebruikt door:

  • gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels;
  • belangenorganisaties, kennisinstituten, vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen.

De hoofddoelgroepen zijn de beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid ontwikkelen en realiseren. CROW-KpVV biedt deze gebruikers een breed scala aan middelen en activiteiten:

  • een digitale bibliotheek;
  • praktische producten en diensten, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties en bijeenkomsten;
  • Actief in ontwikkeling en beheer van (beleids-)kennis op diverse  gebieden die bijdraagt aan de collectieve beleidsopgaves waar decentrale overheden voor aan de lat staan. Bijdrages komen uit thema’s als Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-Fietsberaad), Mobiliteit (met daarbinnen ook thema’s als MaaS, Smart Mobility) en in mindere mate Wegontwerp. Zodat beleidsadviseurs en bestuurders hun werk beter kunnen uitvoeren;
  • In een breed netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid.

CROW-KpVV signaleert nieuwe ontwikkelingen en geeft aan wat hun betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Programma
In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV een Meerjarenprogramma uit, dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een jaarprogramma op hoofdlijnen.

Financiering
CROW-KpVV wordt gefinancierd door de provincies en vervoerregio’s.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven