Jaarprogramma 2021

Het KpVV-jaarprogramma 2021 richt zich op zeven integrale thema’s, naast kennisontwikkeling en -verspreiding over de vier modaliteiten voetganger, fiets, collectief vervoer en auto.De ‘lange lijnen’ uit het Meerjarenprogramma 2018-2022 zijn vertaald naar 11 thema’s, waar de collectieve beleidsopgaven voor de (decentrale) overheden aan verbonden zijn. Deze beleidsopgaven zijn vertaald naar kennisvragen, die op hun beurt worden vertaald naar projecten en activiteiten. De concretisering hiervan loopt door in 2021.
 
Hoewel een verschuiving naar meer integrale thema’s zich voortzet, blijft CROW-KpVV ook op de afzonderlijke modaliteiten specialistische kennis ontwikkelen. Daarbij zoeken we de verbinding met de integrale thema’s. Voor 2021 zijn de thema’s: Duurzame mobiliteit, Ruimte en mobiliteit, Smart mobility, Verkeersveiligheid, Inclusieve samenleving, Bereikbaarheid, en Covid-19.

Download hier het KpVV-jaarprogramma 2021
© Copyright 2023 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven